Naší základní filozofií je zajistit podnikatelům možnost agendy on-line. Chceme, abyste mohli se svými kolegy kdykoliv přistupovat ke svým dokladům. Služba však nabízí mnohem více než správu dokladů. Můžete si spravovat své e-maily, vytvářet webové stránky, máte přístup k marketingovým aplikacím a know-how.

Pro práci s naší službou Vám stačí internetový prohlížeč, kterým je dnes vybaven každý počítač.

Služba Vám umožní z pohledu agendy:

  • Vytvářet neomezené množství faktur
  • Sjednotit a automatizovat fakturační systém
  • Evidovat další doklady on-line (proformy, daňové doklady, dobropisy, přijaté doklady)
  • Přehled o cashflow (hrubý hospodářský výsledek)
  • Vést si elektronickou pokladnu
  • Spravovat databázi zákazníků

Být mobilní je dnes výhodné nejenom časově, ale také i ekonomicky. Mějte pod kontrolou svoji banku, pokladnu, dokumenty a doklady odkudkoliv. Ve svém WebSeller účtu automaticky získáte balíček základních aplikací, které výrazně usnadní správu firemní agendy. Přečtěte si více informací o firemní agendě na našich domovských stránkách.